Brev till män och kvinnor

Det finns 113 olika adressater till breven i boken. Man kan dela upp dem i 63 män, 35 kvinnor och 15 övriga (grupper, firmor, namnlösa funktionärer, okända); alltså 1,8 gånger fler män än kvinnor.

Carpenter beskriver i sin biografi Tolkiens värld som närmast ett manligt reservat, men det stämmer dåligt redan med hans egna konkreta uppgifter om vilka Tolkien hade att göra med i olika sammanhang. En majoritet män i de flesta yrkesmässiga sammanhang förvisso, men långt ifrån enbart män.

Bland adressater med mer än ett brev i samlingen är fördelningen 18 män och 12 kvinnor; mansövervikten är 1,5 och alltså litet lägre än i adressatlistan som helhet.